Cho thuê văn phòng
Cho thuê văn phòng
HOTLINE 039 88 48 368
kingofficevn@gmail.com

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Tòa Nhà Nam Sông Tiền Tower 180 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Nam Sông Tiền Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $15.00 - 14.00 USD/m2

15 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 70 – 100 – 150 – 200 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Kinh Luân 2 Building 531 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận
kinh Luân Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $8.00 - 7.00 USD/m2

531 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 90 – 120 – 150 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Phú Nhuận Plaza 82 Trần Huy Liệu Phú Nhuận
Phú Nhuận Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $15.00 - 14.00 USD/m2

82 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 100 – 200 – 300 m2

Hướng: Hướng Tây Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Sogetraco Building 30 Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận
Sogetraco Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 11.00 USD/m2

30 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 100 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Quốc Hưng Building 178 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Quốc Hưng Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 11.00 USD/m2

178 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 60 – 125 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 22/01/2022


Tòa Nhà Đức Nhân 117 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận
Đức Nhân - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 10.00 USD/m2

117-119 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 70 – 100 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Vạn Lợi Building - 24 Đặng Thái Mai Phú Nhuận
Vạn Lợi Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $8.00 - 7.00 USD/m2

24 Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 100 – 140 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà VAC Building - 80A Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận
VAC Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

80A Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 95 – 170 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật ngày 21/01/2022


Tòa Nhà Elilink Building 37 Phan Xích Long Phú Nhuận
Elilink Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 10.00 USD/m2

37A Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 54 – 100 – 150 – 250 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Nhất Nghệ Building 45 Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận
Nhất Nghệ Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $11.00 - 10.00 USD/m2

47 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 80 – 100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà VMG Building 96 Đào Duy Anh Phú Nhuận
VMG Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $11.00 - 10.00 USD/m2

96 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 60 – 110 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Nhật Ngữ Đông Kinh 145 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận
Nhật Ngữ Đông Kinh - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $10.00 - 9.00 USD/m2

145 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 20 – 40 – 60 – 100 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà M-Star Building - 95 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận
M.Star Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 0.00 USD/m2

95 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 70 – 90 – 100 – 190 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà HH Building 209 Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận
H&H Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 14.00 USD/m2

209 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 80 – 100 – 200 m2

Hướng: -----[Chọn hướng]-----

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Đông Á Building 209A Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận
Đông Á Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

239A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Thịnh Phát Building 88B Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận
Thịnh Phát Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $10.00 - 8.00 USD/m2

88B Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 80 –100 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 14/01/2022


Tòa Nhà MPC Building 141 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận
MPC Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

141 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 100 – 150 – 300 – 450 m2

Hướng: Hướng Tây Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Kent Building 148 Nuyễn Đình Chính Quận Phú Nhuận
Kent Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $14.00 - 13.00 USD/m2

148 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 60 – 130 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022