Cho thuê văn phòng
Cho thuê văn phòng
HOTLINE 039 88 48 368
kingofficevn@gmail.com

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Tòa Nhà Thái Bình House 121 Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận
Thái Bình House - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $10.00 - 9.00 USD/m2

121 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 110 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà The Prime Building 37 Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận
The Prime Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $11.00 - 10.00 USD/m2

37 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 34 – 71 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 10/01/2022


Tòa Nhà Saigon Food Building 01 Đặng Văn Sâm Phú Nhuận
Saigon Food Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $8.00 - 7.00 USD/m2

1 Đặng Văn Sâm, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 60 – 120 – 240 – 300 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Hợp Anh Building 02 Trương Quốc Dung Phú Nhuận
Hợp Anh Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

2 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 70 – 100 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Tân Đại Nam Building 98 Thích Quảng Đức Phú Nhuận
Tân Đại Nam Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $7.00 - 6.00 USD/m2

98 Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Lý An Building 207 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Lý An Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 11.00 USD/m2

207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 60 – 90 – 120 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Golden Bee Building 607 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận
Golden Bee Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $14.00 - 13.00 USD/m2

607 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30 – 50 – 80 – 120 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 20/01/2022


Tòa Nhà Satra Eximland 163 Phan Đăng Lưu Phú Nhuận
Satra Eximland Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

163 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 60 – 80 – 100 – 300 m2

Hướng: Hướng Tây Bắc

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Hoa Lan Building 192 Hoa Lan Quận Phú Nhuận
Long Đoàn Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

192-194 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 28 – 55 – 64 – 80 – 150 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 13/01/2022


Tòa Nhà Gia Thy Building 158A Đào Duy Anh Phú Nhuận
Gia Thy Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 11.00 USD/m2

158A Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 70 – 100 – 150 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà New Star Building 273/3 Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận
New Star Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

273/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 90 – 110 – 180 – 220 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật ngày 21/01/2022


Tòa Nhà THL Building 155 Trần Huy Liệu Phú Nhuận
THL Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

155 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 130 – 260 – 520 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật ngày 10/01/2022


Tòa Nhà Sonata Building 55 Trương Quốc Dung Phú Nhuận
Sonata Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

55 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 140 – 190 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật ngày 10/01/2022


Tòa Nhà Arirang Tower 131 Trần Huy Liệu Phú Nhuận
Arirang Buiding - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $16.00 - 15.00 USD/m2

131 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 95 – 134 – 180 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật ngày 17/01/2022


Tòa Nhà We Building 158/12 Trần Huy Liệu Phú Nhuận
We Builidng - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 11.00 USD/m2

158/12 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 44 – 66 – 110 – 154 – 176 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 20/01/2022


Tòa Nhà Gia Kỷ Building 102 Phùng văn Cung Quận Phú Nhuận
Gia Kỷ New House - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 10.00 USD/m2

102 Phùng Văn Cung, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 55 – 70 – 80 – 145 – 170 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 15/01/2022


Tòa Nhà Redbase Building 302A Phan Đăng Lưu Phú Nhuận
Redbase Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 10.00 USD/m2

302A Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 40 – 110 – 119 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 09/01/2022


Tòa Nhà Minh Anh Tower 307/4 Nguyễn Văn Trỗi  Phú Nhuận
Minh Anh Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $11.00 - 12.00 USD/m2

307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 90 – 132 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 20/01/2022