VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Toà Nhà The Sun

$10.00

Tên tòa nhà

: Toà Nhà The Sun

Vị trí

: 08 Đường 66, Thảo Điền , Quận 2

Diện tích

: 00 – 110 – 264 m2

Hướng

: Hướng Đông Bắc

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 2 năm

0902 923 914
Contact