VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Thủy Anh Building

$9.00

Tên tòa nhà

: Thủy Anh Building

Vị trí

: 13 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

Diện tích

: 25 – 35 – 40 – 60 m2

Hướng

: Hướng Đông

Xếp hạng

: Văn phòng hạng A

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0969 229 543
Contact