VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Nam Phương

  $6.00

  Tên tòa nhà

  : Nam Phương

  Vị trí

  : 68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

  Diện tích

  : 50 – 100 m2

  Hướng

  : Chưa xác định

  Xếp hạng

  : Văn phòng hạng A

  Tình trạng

  : —–[Chọn tình trạng]—–

  Thuê tối thiểu

  : 0 năm

  0902 923 914
  Contact