Cho thuê văn phòng
Cho thuê văn phòng
HOTLINE 039 88 48 368
kingofficevn@gmail.com

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Tòa Nhà Centre Point Tower 106 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Centre Point building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $26.00 - 25.00 USD/m2

106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 90 – 100 – 200 – 300 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 03/10/2022


Tòa Nhà The Address 2 Building 89 Phan Đình Phùng Phú Nhuận
The Address 2 - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $30.00 - 29.00 USD/m2

89 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 270 – 540 – 1.080 – 3.458 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật ngày 17/08/2022


Tòa Nhà SU17 Building 05 Hồ Biểu Chánh Phú Nhuận
Su 17 Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $23.00 - 22.00 USD/m2

5 Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 110 – 220 – 440 – 550 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 30/09/2022


Tòa Nhà Intant Building 97 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Intant Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $19.00 - 18.00 USD/m2

97 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 100 – 120 – 300 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 02/10/2022


Tòa Nhà 3 Bees Tower 281 Nguyễn Văn Trỗi Q.PN
3 Bee Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $22.00 - 21.00 USD/m2

281 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 100 – 150 – 250 – 500 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật ngày 05/10/2022


Tòa Nhà Orchard Garden 128 Hồng Hà Quận Phú Nhuận
Tòa nhà Orchard Garden - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $20.00 - 18.00 USD/m2

128 Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 36 – 70 – 108 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật ngày 05/10/2022


Tòa Nhà Mhome Kath Building 102 Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận
Mhome Kath Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $14.00 - 13.00 USD/m2

102 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 110 – 150 – 190 – 206 – 270 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật ngày 05/10/2022


Tòa Nhà Nam Giao Building 80 Phan Xích Long Phú Nhuận
Nam Giao Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $16.00 - 14.00 USD/m2

80 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật ngày 16/08/2022


Tòa Nhà TSA NDC Building 240 Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận
TSA Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

240 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 90 – 150 – 340 – 680 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 16/08/2022


Tòa Nhà Sohude Tower 331 Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận
Sohude Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $14.00 - 13.00 USD/m2

331 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 72 – 145 – 290 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 03/10/2022


Tòa Nhà Lutaco Tower 173A Nguyễn Văn Trỗi
Lutaco Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

173A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 75 – 95 – 195 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật ngày 16/08/2022


Tòa Nhà Tuổi Trẻ Tower 60A Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận
Tuổi Trẻ Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $17.00 - 16.00 USD/m2

60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 60 – 100 – 200 –> 500 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 05/10/2022


Tòa Nhà Sabay Building 140B Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Sabay Nguyễn Văn Trỗi - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $18.00 - 17.00 USD/m2

140B 0, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 85 – 150 – 300 – 450 – 750 m2

Hướng: Chưa xác định

Giá được cập nhật ngày 18/08/2022


Tòa Nhà Vietsky Building 251/1 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
Vietsky Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

251/1 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50 – 80 – 110 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật ngày 01/10/2022


Tòa Nhà Văn Oanh Building 54 Phan Đăng Lưu Phú Nhuận
Văn Oanh Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $12.00 - 10.00 USD/m2

54 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 40 – 66 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật ngày 29/09/2022


Tòa Nhà Golden Link Building 132A Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận
Golden Link Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $13.00 - 12.00 USD/m2

132A Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 40 – 60 – 125 – 250 – 500 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 15/08/2022


Tòa Nhà Hà Phan Building 456 Phan Xích Long Phú Nhuận
Hà Phan Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $16.00 - 15.00 USD/m2

456 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 77 – 137 – 274 – 548 m2

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật ngày 12/08/2022


Tòa Nhà 100DDA Building - 100 Đào Duy Anh Phú Yên
DDA Building - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Giá thuê: $9.00 - 8.00 USD/m2

100 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 77 – 137 – 274 – 548 m2

Hướng: -----[Chọn hướng]-----

Giá được cập nhật ngày 21/09/2022