VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Trường Dũng Building

$9.00

Tên tòa nhà

: Trường Dũng Building

Vị trí

: 48 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

Diện tích

: 35 – 70 – 95 – 100 m2

Hướng

: Hướng Đông Nam

Xếp hạng

: Văn phòng hạng A

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact