VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Sabay Nguyễn Văn Trỗi

$17.00

Tên tòa nhà

: Sabay Nguyễn Văn Trỗi

Vị trí

: 140B 0, 0, Quận Phú Nhuận

Diện tích

: 85 – 150 – 300 – 450 – 750 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact