VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Toà nhà Ree Tower

$15.00

Tên tòa nhà

: Toà nhà Ree Tower

Vị trí

: 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4

Diện tích

: 110 – 235 – 352 – 450 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng B

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0969 229 543
Contact