VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI One Hub Sài Gòn Tower

$19.00

Tên tòa nhà

: One Hub Sài Gòn Tower

Vị trí

: 12 Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9

Diện tích

: 50 – 90 – 120 – 150 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact