VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Tòa Nhà ETown Center

$23.00

Tên tòa nhà

: Tòa Nhà ETown Center

Vị trí

: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4

Diện tích

: 157 – 171 – 1000 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng A

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact