VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Đinh Lễ Building

$12.00

Tên tòa nhà

: Đinh Lễ Building

Vị trí

: 1 0, 0, Quận 4

Diện tích

: 50 – 90 – 120 – 154 m2

Hướng

: Hướng Tây Bắc

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact