VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Tòa Nhà Đại Minh Convention Tower

$15.00

Tên tòa nhà

: Tòa Nhà Đại Minh Convention Tower

Vị trí

: 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích

: 120 – 150 – 180 – 300 – 330 m2

Hướng

: Hướng Đông Bắc

Xếp hạng

: Văn phòng hạng B

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 2 năm

0969 229 543
Contact