VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Tòa Nhà Crescent Residence

$14.00

Tên tòa nhà

: Tòa Nhà Crescent Residence

Vị trí

: 107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích

: 30 – 50 – 70 – 110 – 140 – 800 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng B

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 0 năm

0969 229 543
Contact