VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Tòa Nhà Crescent Plaza

$15.00

Tên tòa nhà

: Tòa Nhà Crescent Plaza

Vị trí

: 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích

: 100 – 300 – 500 – 700 – 2000 m2

Hướng

: —–[Chọn hướng]—–

Xếp hạng

: Văn phòng hạng B

Tình trạng

: —–[Chọn tình trạng]—–

Thuê tối thiểu

: 0 năm

0902 923 914
Contact