VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI Copac Tower

$11.00

Tên tòa nhà

: Copac Tower

Vị trí

: 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4

Diện tích

: 55 – 112 – 180 – 230 – 340 m2

Hướng

: Hướng Đông

Xếp hạng

: Văn phòng hạng A

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact