VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI SCS Building

$12.00

Tên tòa nhà

: SCS Building

Vị trí

: 4 Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9

Diện tích

: 90 – 210 – 400 – 1.000 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0969 229 543
Contact