Cho thuê văn phòng
Cho thuê văn phòng
HOTLINE 039 88 48 368
kingofficevn@gmail.com

Liên hệ

Địa chỉ: 110/8 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 039.88.48.368

Tel: | Fax:

Email: kingoffice@gmail.com

Website: https://kingoffice.com.vn