VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI AT&TT; Building

$18.00

Tên tòa nhà

: AT&TT; Building

Vị trí

: 0 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

Diện tích

: 30 – 80 – 130 – 240 m2

Hướng

: Chưa xác định

Xếp hạng

: Văn phòng hạng C

Tình trạng

: Đang cho thuê

Thuê tối thiểu

: 3 năm

0902 923 914
Contact